ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
$11.95 USD
1 سال
$7.95 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
.net
$16.00 USD
1 سال
$16.00 USD
1 سال
$16.00 USD
1 سال
.org
$15.48 USD
1 سال
$15.48 USD
1 سال
$15.48 USD
1 سال
.biz
$14.54 USD
1 سال
$14.54 USD
1 سال
$14.54 USD
1 سال
.club

سال
N/A
N/A
.site

سال
N/A
N/A
.family

سال
N/A
N/A
.co
$37.00 USD
1 سال
$37.00 USD
1 سال
$37.00 USD
1 سال
.host

سال
N/A
N/A
.info
$14.82 USD
1 سال
$14.82 USD
1 سال
$14.82 USD
1 سال
.me
$28.95 USD
1 سال
$28.95 USD
1 سال
$28.95 USD
1 سال
.review

سال
N/A
N/A
.space

سال
N/A
N/A
.store

سال
N/A
N/A
.team
$33.00 USD
1 سال
$33.00 USD
1 سال
$33.00 USD
1 سال
.tech
$58.00 USD
1 سال
$58.00 USD
1 سال
$58.00 USD
1 سال
.today

سال
N/A
N/A
.us
$16.95 USD
1 سال
$12.98 USD
1 سال
$16.95 USD
1 سال
.website
$27.00 USD
1 سال
$27.00 USD
1 سال
$27.00 USD
1 سال
.world new!
$33.00 USD
1 سال
$33.00 USD
1 سال
$33.00 USD
1 سال
.zone
$33.00 USD
1 سال
$33.00 USD
1 سال
$33.00 USD
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains